Vi är medlemmar i

Välkommen till oss!

Godhems Plåt AB är ett väletablerat företag i byggnadsbranchen och grundades 1981, vår verkstad är belägen i Åbro, Mölndal.

Godhems Plåt AB utför sina uppdrag med precision och enligt tidsplan till ett offererat fast pris, alltid med två års garanti.

Kvalitet i arbetet är det viktigaste för oss. Ett bra utfört projekt där alla parter blir nöjda. Därför är det viktigt för oss att innan projektets start, komma överens om vad som skall göras, inom vilket tidsspann det skall göras, och till vilket pris.

Givetvis är vi medlem i Plåtslageriernas Riksförbund samt Göteborgs Mästareförening.

Vi jobbar alltid med skriftliga avtal.